รวบรวมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอยุธยา

เสน่ห์ในการทองเที่ยวของไทยที่สำคัญอีกอย่างคือความเก่าแก่และประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญต่างๆถือเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างมากซึ่งสถานนที่ทางประวัติศาสตร์ก็มีอยู่หลายจังหวัดด้วยกันหนึ่งในนั้นที่ห้ามพลาดก็คือ จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งเมืองโบราณสำคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอยุธยาในสมัยก่อนนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศของเรื่องราวความทรงจำผ่านโบราณสถานสำคัญต่างๆซึ่งเราได้รวบรวมมาฝากทุกคนกัน

วัดพระศรีสรรเพชญ์

ความงดงามและทรงคุณค่าของสถาปัตยกรรมอย่างเจดีย์สำคัญทั้ง3องค์ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่3และสมเด็จพระบรมรามาธิบดีที่2นอกจากนี้ยังมีหอระฆัง วิหาร และพระอุโบสถอันเป็นที่เก่าแก่และสวยงามมากๆ

ปราสาทนครหลวง

ความน่าสนใจของที่แห่งนี้ได้แก่ ปรางค์ซึ่งมีทั้งหมด30องค์ด้วยกัน,ระเบียงคดที่ปัจจุดเหลือเพียงผนัง,พระพุทธบาทสี่รอย เป็นรอยพระพุทธบาทที่ซ้อนทับกันลึกลงไปในเนื้อหินและสุดท้ายตำหนักนครหลวงเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาคารจัตุรมุขถือเป็นปูชณียสถานสำคัญคู่เมืองอยุธยาและเป็นความงดงามของศิลปะผสมผสานของไทยกับขอม

วัดพุทไธศวรรย์

ตั้งอยู่ในตำบลสำเภาล่ม ภายในวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อดำ มีความงดงามด้วยศิลปะแบบอู่ทองเป็นสถานที่สักการะและถูกเล่าขานกันมายาวนานเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธ์ในการดลบันดาลให้หายจากอาการเจ็บป่วย และยังมีวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพให้ผู้คนได้สักการะบูชา

หมู่บ้านโปรตุเกส

เมื่อก่อนสถานที่นี้เป็นที่ติดต่อการค้าขายของไทยและโปรตุเกสและได้กลายมาเป็นโบสถ์เซนต์โดมินิกในปัจจุบันภายในบริเวณนี้ได้มีการขุดพบเหรียญกษาปณ์ โครงกระดูกมนุษย์ ไม้กางเขน และเครื่องปั้นดินเผา

วัดใหญ่ชัยมงคล

เป็นวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆและถือว่าเป็นสถานที่ที่มีคำคัญทางประวัติศาสตร์มาก ความน่าสนใจอยู่ที่เจดีย์ที่สูงสุดในอยุธยามีความเก่าแก่และงดงามมากทั้งนี้ยังมีด้านหลังที่เป็นตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผู้คนได้ไปกราบไหว้

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต อันที่เคารพของประชาชนและวัดนี้ถือเป็นวัดสำคัญและเก่าแก่มากๆ ภายในวัดยังมีความน่าสนใจที่จะพลาดไม่ได้ทั้ง พระพุทธรูปทองคำในอุโบสถและตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุได้อย่างน่าสนใจโดยใช้แสงสีเข้ามาช่วยเพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นไปอีก ภายในมีการจัดแสดงทั้ง พระแสงดาบทองคำ เศียรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยอู่ทอง ช้างทรงเครื่องทองและยังมีโบราณวัตุอื่นๆอีกมากมาย

วัดมหาธาตุ

อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์เป็นวัดที่เก่าแก่และรวบรวมศิลปะ สถาปัตยกรรมไว้อย่างหลากหลายจุดเด่นของวัดนี้ได้แก่เศียรพระพุทธรูปหินทรายตั้งอยู่ในรากโพธิ์ เจดีย์แปดเหลี่ยม วิหารเล็ก จิตรกรรมฝาผนัง วิหารหลวง ประปรางค์ประธานและพระอุโบสถเป็นต้น

อยุธยาถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจังหวัดที่ห้ามพลาดเลยกับความงดงามในความเก่าแก่และเรื่องราวสำคัญของชาติไทยในส่วนของการเดินทางมาสามารถมาได้ง่ายทั้งทางรถยนต์และรถไฟที่จะชิวกับบรรยากาศของการเดินทาง อยู่ไม่ไกลจากเมืองกรุง ภายในหนึ่งวันก็สามารถเที่ยวที่นี่ได้ ได้ทั้งความสนุกและความรู้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *